Our Contribution

Mother's Voice

Mother Profile 1

档案 离婚单亲
姓名 PUSPA A/P ABBUNATHAM
年龄 39
生活现状 育有3名孩子。每个月的收入是RM775,每个月要负担屋租RM300,孩子的学费和校车费RM280.
改善 Banyak yang mereka tolong untuk kami,Multi Mutual Charity mesti maju lagi dan dapat menolong mereka yang miskin.
感言 Multi Mutual Charity banyak baik untuk saya,saya berterima kasih kepada  Chairman Delon Fong.
孩子小,入息低,需要特别照顾

Mother Profile 2

 

档案 丧偶单亲
姓名 CHIN CHEW YEN
年龄 46
生活现状 育有4名孩子16,15,12,9。丈夫刚去世几个月,在家折纸盒每个月收入RM200.除此之外,亲戚每个月都有资助RM400当作她一家人的生活费。孩子每个月的补习费RM200,学校有帮助(电 脑、膳食)。
改善 团体提供的粮食足于减轻我的生活负担,每月的集会让我在团体认识到更多的朋友,生活圈子也大了。可以让孩子们免费的参加活动与旅游。
感言 谢谢你们的帮助,让我觉得还有社会关怀我们。
孩子小,入息低,需要特别照顾

Mother Profile 3

档案 丧偶单亲
姓名 WONG KIM LAI
年龄 37
生活现状 育有4名孩子10,8,6,2。其中有两个孩子送进孤儿院了,在家里车衣每个月的收入是 RM300 -  RM400.  要靠家里的兄弟资助,目前住在弟弟家,由于收入不稳定,没能力把孩子接回家一起住。目前最大的愿望是希望一家团圆。
改善 在粮食方面得到改善,也让我认识到很多朋友。团体提供的生活营让我的孩子更加的独立及体谅他人。
感言 感谢这个团体的工作人员,让我和孩子感觉人间有情。希望团体可以经常举办生活营。
孩子小,入息低,需要特别照顾

Print Email